IMG_4055

Reglerne er lavet i samarbejde med pigerne

 • Rydde op efter sig selv
 • Det er kun for piger
 • At man snakker dansk
 • At man ikke skal råbe højt
 • Snakke pænt
 • Male pænt
 • Hjælpe hinanden
 • Vi må kun tage Pigelivs ting
 • Vi må ikke bruge skældsord her
 • Pigerne i Pigeliv skal være lidt aktive fælles (deltage i planlægning og finde på fælles aktiviteter)
 • Man skal spørge om hjælp, hvis man har brug for det!