Baggrund

Pigeliv startede i april 2010. Filosofien bag Pigeliv skal findes i vores mission: ”Med fokus på identitet samt værdien i at gennemgå en personlig udvikling og dermed skabe bedre selvværd og selvfølelse”. Her tager vi udgangspunkt i den enkelte, og der er plads til alle, uanset hvad pigerne søger. Pigeliv er et tilbud om samvær, afslapning og mange forskellige aktiviteter, hvor alle skal føle sig velkomne og accepteret.

Thea Rehnholt Mammen var med til at starte projektet i sin tid, mens hun var tilknyttet Den Frie Rådgivning. Initiativet blev taget, da en flok lokale piger en dag besøgte hende og fortalte, at de kedede sig i fritiden. “De manglede noget i deres fritid. Et sted hvor de kunne være i stedet for at hænge ud i centret.” Den problematik tog vi meget alvorligt. Derfor gik vi i gang med at skabe Pigeliv. (http://www.vollsmose.dk/Unge%20og%20Uddannelse/Nyheder/2015/5/Fem-ar-i-pigernes-tjeneste.aspx)

 

Vision

Pigelivs vision er, at der opstår bedre sammenhold blandt lokalområdets piger på tværs af kulturelle baggrunde, samt at styrke et stærkt, ligeværdigt fællesskab med henblik på at styrke pigerne til at kunne stå på egne ben og møde fremtidige udfordringer, og dermed deltage aktivt i samfundet.

 

Mission

Med fokus på (egen)identitet samt værdier at gennemgå en personlig udvikling og dermed skabe bedre selvværd og selvfølelse.

 

Formål

Formålet med projektet er at tilbyde aktiviteter, som styrker de sociale færdigheder, handlekompetencer og selvstændighed hos målgruppen.

 

Målgruppe

Den primære målgruppe er brugerne, som er piger i alderen fra 13 år og op efter, primært fra lokalområdet. Piger bosat uden for Vollsmose er også meget velkomne. Kan hovedsageligt inddeles i to typer af piger:

  • Gymnasiepiger 1. og 2.g’er, som primært kommer for at få lektiehjælp og deltage i større ture.
  • Yngre piger som kommer for socialt samvær, aktiviteter, pusterum og voksenkontakt.

Derudover er der nogle sekundære målgrupper, hvor pigernes forældre er en af dem. Pigeliv skal skabe et trygt miljø, hvor forældrene har tillid til de frivillige og valg af aktiviteter.

Indsatsområder

1) Identitetsdannelse

2) Styrkelse af sociale kompetencer

3) Kompetenceudvikling af frivillige

Rammer og indhold

Fysiske rammer:

Pigeliv har lokaler på adressen Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ. Vi benytter lokaler i sundhedshuset VIVO, hvor vi har et hyggeligt køkken og derudover flere rum, der kan benyttes til at få fred og ro til lektier eller udarbejdelse af jobansøgninger.

Sociale rammer:

Pigeliv skaber et trygt miljø med forskellige frivillige, hvor der er plads til alle. De forskellige frivillige agerer som rollemodeller, som pigerne kan spejle sig i og rådgive sig med. Derfor vægter vi en mangfoldighed i frivilliggruppen, således at vi kan afspejle så mange piger som muligt. Ved rekruttering fokuseres der på, at de frivillige er psykisk robuste, og tør sætte sig selv i spil. Pigerne spørger meget ind til de frivilliges liv, seksualitet, familie, uddannelse, hvornår de flyttede hjemmefra, etc., derfor skal de frivillige være åbne. Årsagerne til at de frivillige vælger Pigeliv er forskellige, nogle af pigerne har selv været brugere af Pigeliv, nogle brænder for sagen og for at gøre en forskel og andre mener, at det supplerer deres uddannelsesmål godt.

 

Indhold

Pigeliv handler rigtig meget om, at der skal være plads til pigerne. Vi tilbyder dem et sted at være, når de ikke er i skole eller hjemme. Det betyder at vi skal kunne rumme mange forskellige piger, og forskellige måder at bruge vores fællesskab på. Der er piger, der helst vil sidde for sig selv og høre musik og hyggesnakke, mens andre søger de frivilliges selskab meget mere. Så i vores åbningstid forsøger vi at lave plads til det hele. Vi igangsætter som regel en planlagt aktivitet, som dem der har lyst, kan være med til. Det kan være alt fra ansigtsmasker og neglelak til kagebagning eller at spille brætspil. Vi gør os umage i at støtte og høre alle pigerne ad, så de alle føler, at de er med til at vælge, og at de alle får noget positivt ud af at komme hos os. Har pigerne lektier, sætter vi os gerne ned og hjælper dem med selv at løse deres opgaver, vi læser også gerne opgaver og jobansøgninger igennem og terper fysik. Det er ikke alle pigerne, der kan få hjælpen hjemme, så vi tilbyder den gerne, og for nogle af pigerne, er Pigeliv et hyggeligere forum at lave lektier i end skolernes lektiecafeer. Vi laver også større ture ud af huset, gerne to gange om året. Disse ture er kun for pigerne over 15 år. Her tager vi til en anden by, hvor vi insisterer på at vise pigerne noget kulturelt, vi ikke tror, de ellers ville opsøge, vi har blandt andet været på Aros, i Den Gamle By og fået en rundvisning på Christiania. Disse ture giver et andet fællesskab med pigerne, og selv om det kan være svært at overbevise dem om, at et museum kan være sjovt, plejer de at have det sjovt, når de så er kommet afsted. Vi tager også mindre ture ud af huset, hvor alle piger er velkomne, det kan være en tur på Brandts Museum, ud at skøjte, bowle eller ud at spise. Det giver et lille afbræk fra den rutine, der kan komme i lokalerne, og pigerne synes, at det er skønt at komme ud og lave noget andet, også fordi det er uden lærer, forældre og søskende.

 

Metode

Støtte og vejledning af pigerne til selvstændige opgaver, sker gennem udflugter, hygge, snakke, handle ind til madlavning, planlægning af aktiviteter og en stor del af dette er, at Pigeliv skaber et rum for fortrolighed og tillidsskabende relationer. Vi tager udgangspunkt i den enkelte, dem som søger mere kontakt med de frivillige, sørger vi for at sætte os ned og snakke med, dem som vil bage, skal være med til at skrive huskeseddel og handle ind, og dem som altid kommer alene og har svært ved at åbne op, prøver vi at finde den bedst mulige vej ind i fællesskabet for.

Der er to studentermedhjælpere ansat, begge har en fast åbningsdag ugentligt, hvilket giver en god stabilitet i Pigeliv, både over for pigerne og de frivillige, fordi de altid som minimum ved hvem den ene “voksen” er. Desuden medfører det, at når de kommer fast hver uge, så opbygges der et godt kendskab til pigerne samt en god og stabil relation. Dette skaber rum for spontan rådgivning og sparring i forhold til pigernes valg i livet såsom uddannelse.