PigeLiv LogoPigeliv bliver hvert år støttet af fonde og foreninger, som ser alt det possitive Pigeliv gør for det sociale fællesskab i Vollsmose og omegn.

Fra alle de frivillige og Pigeliv’s medlemmer takker vi vores donorer. I er med til at gøre en kæmpe positiv forskel.


Ønsker du også at støtte Pigeliv ?

Vi takker vores donorer for deres støtte til Pigeliv ved, at give dem muligheden for en plads på vores hjemmeside under Donorer, alt efter donationens størrelse.

Derudover invitere vi gerne vores nye donorer til et eller flere besøg i vores forening.

Sådan kan donorerne altid se, hvilken dejlig forening de støtter, hvad vi laver og hvilken stor forskel støtten gør.

Når du støtter Pigeliv kan du gøre det på to forskellige måder, som anonym eller offentlig.

Støtter du som anonym?

Takker vi af hele vores hjerte for hjælpen og håber at du har lyst til at støtte Pigeliv igen.

Støtter du som offentlig donor?

Skal vi bruge en mail fra dig eller din virksomhed, hvori der står donorbeløbet størrelse, samt kontaktoplysninger. Derefter vil vi hurtigst muligt tage kontakt til dig/virksomheden, og finde ud af, hvordan donationen skal fremgå på vores hjemmeside.

Kontooplysninger:

Filial: Seden – Arbejdernes Landsbank

Regnr: 5389

Kontonr: 024 0646

OBS! Kommentarfeltet skal noteres med Donation til Pigeliv fra: Navn+Tlf nr.

 

______________________________________________________________

 

Unknown-1

_____________________________________________________________

Unknown

Fra TrygFonden har vi fået midler til aktiviteter og aflønning af studentermedhjælpere.

_______________________________________________________________________

Odense KommuneOdense Kommune Logo

Alle foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for borgere under 60 år, kan søge om økonomisk støtte til deres aktiviteter hos Odense Kommune.

Odense Kommune vil i de kommende år have særlig fokus på at fremme den frivillige sociale indsats indenfor sundhedsfremme og forebyggelse, ungeområdet samt integration.

§18 midlerne er midler afsat til en særlig udviklingspulje til foreninger og organisationer Støtten til det frivillige sociale arbejde retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med.

Odense Kommune yder støtte til følgende målgrupper:

• Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer

• Ældre som er særligt udsatte eller ensomme

• Misbrugere – både nuværende og tidligere misbrugere

• Kronisk syge, handicappede og sindslidende

• Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper

• Etniske minoriteter som har vanskeligt ved at blive integreret

• Mennesker i krise

Kontakt Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Frivilligkonsulent Berit Yding Sørensen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Mail: bys@odense.dk
Tlf. 40 29 63 31
Hjemmeside: Odense.dk


VMOK FONDEN

Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond

VMOK Fondens Logo

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og projekter, der udføres af enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, hvis arbejde gavner svigtede og socialt udsatte børn og unge.

Vision:
Gennem investeringer i socialt udsatte børn og unges liv og fremtid, at give dem muligheder for at blive aktive og engagerede deltagere i samfundet.
Fonden vil have særligt fokus på projekter, der kan have svært ved at finde hel eller delvis støtte hos de store fonde eller det offentlige. Smalt og lokalt kan være godt.

Fonden uddeler ca 500.000 kr årligt.
Næste ansøgningsfrist: 31. marts 2014.
Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger på fondens eget ansøgningsskema.
Email forespørgsel til:
merzkjaergaard@gmail.com

Hjemmeside: 
Vmokfonden

Fonden støtter IKKE:
• Individuel økonomi
• Individuelle studierejser, kursusophold, etc
• Projekter der er færdiggjort